MAIL
BEHANDELINGENHUIDAANDOENINGEN
CONTACTTARIEVEN

Het eerste gratis en vrijblijvende consult tijdens Covid- 19 crisis mogelijk door de komst van videoconsultatie

Het videoconsult: nu ook bij Laserkliniek Zwolle!

Een crisis dwingt ons tot innovatie. Steeds meer zorgverleners bieden hun patiënten/cliënten de mogelijkheid om naast een regulier consult in de spreekkamer ook hun vragen neer te leggen in een videoconsult! Het is even wennen maar echt van deze tijd. De beeldbel app; hartstikke laagdrempelig!

Het videoconsult: nu ook bij Laserkliniek Zwolle!

Steeds meer zorgverleners bieden hun patiënten/cliënten de mogelijkheid om naast een regulier consult in de spreekkamer ook hun vragen neer te leggen in een videoconsult! Het is nieuw en even wennen, maar over enige tijd is het online videoconsult straks naast het reguliere consult waarschijnlijk niet meer weg te denken.

Naast dat het in tijden zoals deze met een uitzonderlijke crisis, een oplossing biedt om de dienstverlening nog binnen de beperkte mogelijkheid overeind te houden, kan het straks ook een ideaal hulpmiddel zijn bij het voorselecteren van huidklachten. Hoort mijn klacht nou wel of niet bij de huidtherapeut? Of moet ik mij wenden tot de huisarts of dermatoloog? Niet alleen mensen uit Zwolle raadplegen de laserkliniek, maar ook mensen van ver buiten onze regio. Door online videoconsultatie krijgen onze klanten met hele specifieke hulpvragen straks de mogelijkheid om hun klacht eerst eens voor te leggen zonder direct te hoeven reizen.

We kunnen vaak een oplossing bieden, maar wat als jouw klacht toch echt thuishoort bij de dermatoloog?!

Een videoconsult, hoe gaat dat in zijn werk?

De huidtherapeut en patiënt zitten niet in dezelfde ruimte. Je ziet elkaar via een beeldverbinding en kunt elkaar zien en spreken. Via de mail ontvang je een weblink met een afspraak en een toegangscode. Uiteraard wordt er gewerkt in een veilige omgeving. Je neemt plaats in de virtuele wachtkamer, waarna de huidtherapeut je zal oproepen via beeldbellen in haar virtuele spreekkamer. Op dat moment ontstaat er actieve beeldverbinding waarbij je elkaar kunt spreken en zien.

In tijden van crisis word je uitgedaagd tot creativiteit en innovatie! Een virtuele wachtkamer en spreekkamer vervangen nu tijdelijk de reguliere.

Hoe beoordeelt de huidtherapeut of er een geschikte behandeling is voor mijn klacht?

Met videobellen is er één beperking en dat is dat er geen fysiek onderzoek kan worden gedaan. Er kan door middel van teledermatologie worden gekeken naar de hulpvraag. Gelukkig maken de scherpe camera's en webcams van tegenwoordig het best mogelijk dat je veel op afstand kunt zien en beoordelen. Er kan hierdoor globaal naar de klacht worden gekeken en kan er een risico-inschatting worden gemaakt op de kans van slagen van een bepaalde behandelmethode. Dit is helemaal geen probleem want na een eerste uitgebreide video consultatie kan de huidtherapeut op afstand redelijk goed inschatten of er behandeld kan worden, met welke behandeling, hoe vaak en wat de kosten zullen zijn. Mocht er een behandeltraject worden ingezet, zal er bij de eerste fysieke kennismaking in de kliniek extra tijd worden gereserveerd om samen te doen besluiten of er daadwerkelijk tot behandelen kan worden overgegaan.

Een globale blik tezamen met het verhaal zorgen voor een eerste inschatting van het te verwachten resultaat. De fysieke afspraak in de kliniek bepaalt of er daadwerkelijk tot behandelen wordt overgegaan.

Welke hulpvragen zijn geschikt voor videoconsultatie?

In principe kun je met alle hulpvragen terecht voor een online videoconsult. Denk hierbij aan vragen over:

Welke hulpvragen zijn minder geschikt voor online videoconsultatie?

Op zich zijn die er niet. Enkel moeten we rekening houden bij vragen over schimmelnagels of overbeharing dat een fysieke beoordeling van groot belang is om het gewenste eindresultaat van een behandeling goed te kunnen inschatten. Bij de behandeling van deze aandoeningen is een specifiekere inspectie en palpatie (huidtherapeutisch onderzoek) nodig om een realistisch verwachtingspatroon te kunnen schetsen. Dit geldt in de regel voor alle indicaties maar bij deze twee indicaties moet je het type haar en nagel echt even van dichtbij zien en voelen. Bij schimmelnagels is het ook van belang, alvorens behandelingen worden opgestart, er een onderzoek plaatsvindt van de nagels door middel van een zogenaamde nagelkweek. Deze wordt opgestuurd naar het laboratorium voor nader onderzoek op schimmels. De uitslag bepaalt of er kan worden overgegaan tot behandelen.

Wat is het vervolg na een videoconsult?

Mocht de huidtherapeut iets voor u kunnen betekenen in de vorm van huidverzorgingsadvies of zelfs een behandeling dan kan er samen een vervolgafspraak worden ingepland in de kliniek. Daar zal extra tijd worden gereserveerd om alvorens te gaan behandelen nog een specifieke inspectie en palpatie (huidtherapeutisch onderzoek) te laten plaatsvinden om tot een keuze te komen over te gaan tot behandelen of niet.

Het eerste consult is gratis en vrijblijvend

Bij Laserkliniek Zwolle is het eerst consult gratis en vrijblijvend. Dit is al ruim tien jaar de werkwijze binnen de kliniek. Wij staan voor laagdrempelige zorg met een behandelplan op maat. Deze missie hopen we door de komst van de virtuele spreekkamer alleen nog maar méér te stimuleren. Iedereen heeft recht op laagdrempelige zorg en een luisterend oor voor zijn of haar klacht.

Scroll naar beneden om een Video Consult aan te vragen!

We houden het graag laagdrempelig.

Daarom is bij Laserkliniek Zwolle - Huidtherapie het eerste consult altijd gratis en vrijblijvend.

Uw gratis Consult

Vraagt u hier aan

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Wij respecteren uw privacy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.