MAIL
BEHANDELINGENHUIDAANDOENINGEN
CONTACTTARIEVEN

Privacybeleid (AVG) Laserkliniek Zwolle is aangepast

Uw privacy is voor ons belangrijk

Dit bericht publiceren wij omdat u een bezoeker bent van onze website of omdat u wellicht onder behandeling bent bij Laserkliniek Zwolle. Eventueel heeft u in het verleden een vrijblijvend advies gehad of bent u geabonneerd op onze nieuwsbrief.

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom informeren we u door middel van een extra bericht over ons herziene privacybeleid.

Wij vinden uw privacy belangrijk!

Update over onze privacyverklaring

Vandaag 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht; de privacywet die voor heel Europa geldt. Deze wetgeving zorgt ervoor dat ook Laserkliniek Zwolle meer verantwoordelijkheden krijgt om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Bij Laserkliniek Zwolle behandelen en beveiligen we uw persoonsgegevens al met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid maar zetten het nog eens op een rijtje voor u.

Persoonsgegevens

Laserkliniek Zwolle-Huidtherapie verwerkt uw medische en persoonsgegevens als u gebruik maakt van de diensten van Laserkliniek Zwolle en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Laserkliniek Zwolle verstrekt. In de zorg kunnen we geen dienst verlenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. In de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is namelijk de relatie tussen u en ons als zorgverleners geregeld. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intakegesprek is geweest.

BSN

Laserkliniek Zwolle krijgt regelmatig vragen over het gebruik van het Burger Service Nummer. Erkende zorgverleners zijn verplicht uw BSN vast te leggen in het digitale patiëntendossier. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer.  Het BSN in de zorg wordt gebruikt om:

  • fouten te voorkomen bij de uitwisseling van financiële en medische gegevens;
  • eenvoudiger te kunnen declareren bij de zorgverzekering indien van toepassing;
  • persoonsverwisseling te voorkomen;
  • betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Verwerking persoonsgegevens

Uw medische en persoonsgegevens slaan wij op in een digitaal patiëntendossier. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn. U gaat met de opslag (verwerking) akkoord als u zorg door onze kliniek laat uitvoeren. Tijdens een gratis en vrijblijvend consult vragen we hier ook specifiek naar. U krijgt bericht van ons als er iets is misgegaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.  Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. 

Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn we verplicht uw dossier vijftien jaar te bewaren. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Delen met anderen

Laserkliniek Zwolle-Huidtherapie  verstrekt uw medische en persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is en geven dit alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

Beveiliging

Het elektronisch patiëntendossier voldoet aan de NEN 7510 en draait op een ISMS (Information Security Management System).Laserkliniek Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Laserkliniek Zwolle-Huidtherapie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

We respecteren uw privacy volgens de AVG!

Privacyverklaring Laserkliniek Zwolle-Huistherapie.

We houden het graag laagdrempelig.

Daarom is bij Laserkliniek Zwolle - Huidtherapie het eerste consult altijd gratis en vrijblijvend.

Uw gratis Consult

Vraagt u hier aan

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Wij respecteren uw privacy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.